Gå till startsidan

 

A

Av VästSvenska Tak AB auktoriserad entrepenör

1.

Långvarig skadesfri yrkesverksamhet

2.

Produktkännedom över VästSvenska Tak AB material

3.

HETA arbeten certifikat

4.

Förtrogen vana och kunnande om AMA samt RA-98

5.

Innehavare av F-skattebevis

6.

Fullgott försäkringsskydd

B

Objektets dokumentation

1.

Dokumenterad okulärbesiktning innan anbud lämnas

2.

Fastighetsbeteckning

3.

Underliggande takkonstruktion

4.

Erfoderliga justeringar/avrivningar, vattenavriningar etc. skall dokumenteras och påtalas beställaren samt bekräftas om åtgärd

5.

Redovisning och dokumentation av detaljer, detaljlösningar, samt infästningar

6.

Detaljlösningar och dokumentation redovisas för beställaren i samband med anbud

C

Detaljlösningar utförda enligt gällande AMA samt RA-98

1.

Genomförningar (Brunnar, Stosar, etc. samt övriga håltagningar i takytan)

2.

Samtliga vertikala uppdragningar, genomförningar säkrade i överkant

3.

Infästningar (vertikala och horisontala, takytan med dess randzoner redovisas enligt infästningsplan)

4.

Krönbeslagsdetaljer, fotplåtsdetaljer, ränndalar, hängrännor, etc. redovisas

5.

Inner och ytterhörns detaljer redovisas

D

Efter genomförd och färdigställd entrepenad

1.

Kvalitetssäkring och egenkontroll protokoll upprättas och redovisas för beställaren efter godkänd besiktning

2.

Efter godkännd besiktning översändes protokollen till beställaren