Västsvenska Tak ABs SBS produkter (Styrene - Butadien-Styren) består av en högmodifierad destilerad asfalt med tillsats av elastomeriska polymereer. Samtliga råvaror är noga kontrollerade och sorterade innan användning, detta för att få det färdiga materialets utmärka kvalitetsegenskaper.

Västsvenska Tak ABs SBS produkter är uppbyggda på en kraftig Spunbond polyester som gör produkten helt oorganisk samtidigt med goda åldringsegenskaper, tåliga mot mekanisk åverkan samt mycket goda elastiska egenskaper.

Västsvenska Tak ABs SBS produkter är genom dess utmärkta mekaniska karaktärsdrag hos bäraren idealiska för alla typer av byggnader, där hög elastisitet krävs och även där låga temperaturer samt stora rörelser föreligger.

Västsvenska Tak ABs SBS produkter appliceras genom mekanisk infästning med svetsning av överläggen med varmluft, alternativt sprängsvetsning mot det befintliga underlaget.

Västsvenska Tak ABs SBS produkter såsom Viapol / Winflex SBS 5600 levereras som standard med mörkgråskifferbeläggning, men kan också erhållas mot beställning med Vit - Röd - Grön eller Ljusgrå skifferbeläggning. Produkterna är lastade på kraftiga engångspallar samt krympplastade.

Västsvenska Tak ABs SBS produkter levereras alltid med en 50 cm polystyren bobin, detta för att förhindra eventuell deformering

Västsvenska Tak ABs SBS Viapol / Winflex är typgodkänd nr 0337/97 111 A/B.

Beskrivning Beläggning Storlek rlr/pall
Viapol / Winflex SBS 5600 Skiffer / folie 7,5 x 1,0 m 20
Viapol Nordic SBS 5500 Skiffer / folie 7,5 x 1,0 m 20